googlea4366f6c66e2ca40.html
Brf Havsljuset 2 HEM INFORMATION STYRELSE FELANMÄLAN AFFÄRSLOKALER MER INFORMATION GALLERI KONTAKT

INFORMATION

Årsmötet 2022

Årsmötet 2022 genomfördes tisdagen 7 juni. Årsredovisning 2021 här Protokoll från årsmötet här fortsättning här Årsmötet 2021 Årsmötet 2021 genomfördes tisdagen 8 juni. Årsredovisning 2020 här Protokoll från årsmötet här fortsättning här

Årsmötet 2020

Årsmötet 2020 hölls  tisdagen 16 juni. Årsredovisning 2019 här Protokoll från årsmötet här fortsättning här

Tidigare årsmöten

Årsmötet 2019 Årsredovisning 2018 här Protokoll från årsmötet här fortsättning här Årsmötet 2018 Årsredovisning 2017 här Protokoll från årsmötet här fortsättning här Extra föreningsstämma 2017 Extra föreningsstämma genomfördes 10 december, där stämman tillstyrkte de föreslagna stadgeändringarna. Årsmötet 2017 Årsredovisning 2016 här Protokoll från årsmötet här Årsmötet 2016 Årsredovisning 2015 här Protokoll från årsmötet här fortsättning här Årsmötet 2015  Årsredovising 2014 här Protokoll från årsmötet här

Extra årsmötet 2015 

Protokoll från föreningsstämman här

Stadgar

Antagna stadgar 2018 här

Information från senaste

styrelsemötet

Årsmötet planeras att hållas onsdag 31 maj. Med hjälp av Miljöbelysning har vi bytt från traditionella lysrör till LED-rör i alla armaturer på entréplan och plan 1. Även samtliga armaturer mellan entréplan och garaget kommer att få LED-rör. Med LED så kommer vi att spara el, traditionelle lysrör är dessutom på väg att fasas ut från marknaden. Korridoren mellan hiss och garage i källarplanet behöver fräschas upp med ny färg.  Styrelsen har beslutat ordna med målning av vägg. Info från samfällgiheten o Jan rapporterar bla kring bytet till LED-lampor i garaget.

Förvaltning och

administration

Fastigheten Fr.o.m. 1 januari 2020 har SBC hand om fastighetsskötsel och felanmälningar (inkl. jour) Felanmälan kan ske på www.sbc.se/felanmalan alternativt kontakta kundtjänst 0771-722 722 vardagar kl. 07.00-21.00 Jourtjänst Security Assistance 040 689 2480 Mer info i bilagan här Vid akuta problem med hiss kontakta Kone på 0771 150 00 00 Ekonomisk förvaltning SBC hanterar den ekonomiska förvaltningen och skickar ut hyresavier. Garage Garaget administreras fr.o.m. 1 januari 2023 av SBC. Tel. 0771 722 722,  mail: kundtjanst@sbc.se

Gällande rutin för soptömning

Det finns två soprum som kan nås från gatan eller via garaget. Följande kärl finns i soprummen: Matavfall Hushållsavfall (brännbart) Tidningar Wellpapp Färgade glasförpackningar Ofärgade glasförpackningar Plastavfall Metallavfall Batteier, ljuskällor OBS Om något kärl blir fullt utnyttja andra soprummet

Info från Havsljusets Samfällighetsförening

Hanteringen av våra sopor och soprum är förenade med höga kostnader för Samfälligheten och i förlängningen våra respektive bostadsrättsföreningar, du och jag. Vissa kostnader upplever vi i styrelsen för Samfälligheten att vi skulle kunna undvika om vi hjälptes åt. Dessa pengar kan vi ha bättre nytta av för t ex växter till vår gård. Miljörummen städas på beställning och görs efter behov eller 1-2 gånger per år. Sopor som lämnas bredvid kärl eller ”dumpas” för att det inte finns något kärl är förenat med en kostnad då denna extra städning beställs separat. Om vi alla hjälps åt att hålla ordning på våra sopor så håller vi nere kostnaden samtidigt som vi också får mer trivsamma miljörum!

Notera speciellt

För allas trevnad ber vi er att noggrannt följa anslagna instruktioner. Sopor som inte passar in i någon kategori måste transporteras till återvinningscentral. Inga sopor får sättas på golvet Vik ihop och platta till paket och lådor så att det tar så lite plats som möjligt. På så sätt kan vi undvika överfulla sopkärl. För mer information om källsortering se källsorteringsguide här. 

Elektronikavfall

OBS det finns inget kärl för elektronikavfall.

Detta innebär att var och en måste transportera dessa sopor till

återvinningscentral.

För undvikande av avloppsstopp

TÄNK PÅ VAD DU SPOLAR NER , info här 

Nyckelhantering

Sanna Hässlehult, mail: sanna_hasslehult@hotmail.com, har nu hand om administration av nycklar och kommer att vara kontaktperson gentemot nyckeltillverkare.

Balkonger

På balkonger kan antingen glas sättas upp

till räckeshöjd eller gråfärgad markis (väv nr 407/79).

Bostadsrättsförsäkring

I bostadsrättsföreningens försäkring ingår bostadsrättstillägg.

Ventilationsdon

Nedan finns en enkel beskrivning hur man sköter ventilationsdonen. Info om ventilationsdonen och dess skötsel

Informtion in English

Information in English here  
INFORMATION